در این بخش با انواع لوله بازکنی و روش های باز کردن گرفتگی های فاضلاب اشنا خواهید شد.